کمی آرزو

من عاشق خانواده مم خیلی خیلی زیاد و حاضر نیستم به هیچ   

قیمتی یه خار تو پاشون بره

اما آرزومه کاش با مامان بابام راحت بودم کاش میتونستم از 

درد دلم براشون بگم کاش میتونستم بگم که یه نفر و دوس 

دارم کاش میتونستم وقت و بی وقت بدون خجالت بابام و بغل 

کنم و مامانم و بوسش کنم..


فک کن مثلا یه مامان بابای اپن مایند داشتم قضیه دوستی 

خودم و حامی رو بهشون می گفتم بعد اونا درک میکردن و 

اجازه میدادن زیر نظر اونا با هم دوست باشیم نه مثل الان 

...میلیارد ها میلیارد دروغ گفتم بهشون که بویی نبرن..

آخ اگه یه روز مادر شم بچه م عاشق شه واقعا براش 

مادریییییی میکنم مادری.

♥ نوشته شده در پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت 11:52 ب.ظ توسط Eli ...: نظرات()

Design By : Bia2skin.ir