یه روز خوووووب

خب بیاید که ادمین تون حالش خوبه شکر خدا..

نمیشه که فقط غصه رو بیارم وب حق شماست تو 

شادی هم کنار من باشید جونم براتون بگه که 

امروز من و حضرت یار یه روز دونفره رو گذروندیم 

و بسیییی خوش گذشت .

خب تعریف کنم براتون که رفتم سوار ماشین شیم 

دیدم به به ماشین و چسبونده به کانال منم رفتم 

اون سر کانال لنگارو یه مقدار خیلی زیادی باز 

کردم که همزمان هم از جوی بپرم هم بشینم رو 

صندلی ماشین و موفق هم شدم ، هر هر زهر 

مار نخند خو چیکار کنم در ماشین و بستم گفتم 

آخه اسکل من چجوری سوار شم هااااااا و 

اونم کلی دلیل آورد و همینحور که من 

سرم تو گوشی بود دست چپم داغ شد و دستم و 

تو دستش گرفت...

سرم رو سینه ش بود صدای قلبش و می شنیدم 

آروم و منظم گوم گوم گوم 

تو دلم گفتم خدایا من همینو میخوام نوکرتم ، 

نتونستم خودم و کنترل کنم 

و حسم و به زبون آوردم گفتم حامی ؟ گفت 

جااانم گفتم خدا تو رو برام

نگه داره و منی که جواب مو با محکم تر شدن 

دستاش دور شونه م گرفتم

داشتیم برمیگشتیم تو ماشین بودیم بعد یه 

هیوندای سفید خوشگل دقیقا جلوی ما بود گفتم 

اووف هیوندا حامی گفت وای من عاااشق هیوندا 

آذرا م دست شو محکم گرفتم شونه ی چپم و به 

شونه ی راستش چسبوندم و گفتم عزیززززم 

انشاءالله یه روز خدا به خودمونم هیوندا میده 

حتی شاید بهترش و یه فشار محکم به دستم 

وارد کرد و گفت آره جونم اول امیدم به 

خداست بعدم به خودت عشقم..

بچه ها دوس داشتید من بیام و بگم آره ماشین ما 

پورشه فلانه اوووف هربار برام کادو یه انگشتر 

برلیان میخره و بیسار؟ 

این منم این زندگی منه این واقعیته زندگی منه و 

من قدرتش و دارم که خودم باشم که دروغ نگم 

من خیلیارو میشناسم همین مجازی حتی اسم

خودشونم دروغ میگن ، من دلم به پراید عشقم 

خوشه و با صدتا ماشین ازما بهترون کناره یه 

غریبه عوض ش نمیکنم .. من یادم نرفته روزایی 

رو که ماشین نداشتیم و واسه هر قرار مون باید از 

یکی ماشین قرض میگرفتیم تا

پارسال بعد عید که حامی یه پراید صفر خرید.. 

من عشقم و من احساسم و من مرد زندگیم من 

کم و کاستیای زندگیم و با هیچی تو دنیا عوض 

نمیکنم...

من یه تار موی پسری رو که عاشقانه برا من زحمت 

می کشه و پوستش آفتاب سوخته میشه رو با صدتا 

بچه قرتی که لای پر قو بزرگ شدن عوض نمیکنم.


زمان متوقف میشه اون لحظه که فاصله ی بین 

انگشتای ظریف و سفیدم با  انگشتای  مردونه و 

برنزه تو پر میشه نفسم


♥ نوشته شده در دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 12:57 ق.ظ توسط Eli ...: نظرات()

Design By : Bia2skin.ir